Assamblea General Ordinària de la FBI

6 julio 2024 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
La Federació de Bàsquet de les Illes Balears ha celebrat, avui dissabte, la seva Assemblea General Ordinària amb la presència de la junta directiva de la pròpia Federació i els assembleistes amb una participació del 63’07 per cent.
Una vegada més l’Hipotels Playa de Palma Palace & Spa va acollir l’Assemblea General Ordinària de la FBIB en un dels actes més importants de la temporada i que serveix per posar els fonaments a la propera temporada, la 2024/25 i que es va desenvolupar amb total normalitat. El president de la FBIB, Juanjo Talens, ha anunciat que al mes de setembre s’obrirà el procés electoral a la presidència de la FBIB per la legislatura 2024-2028 després que finalitzi la legislatura actual. Durant l’acte es varen aprovar la modificació d’alguns sistemes de competició en algunes de les competicions tant a nivell balear com insular, així com altres aspectes relatius al funcionament del bàsquet balear. Un dels punts importants ha estat l’aprovació d’uns cursos de sensibilització que podran substituir les sancions esportives a jugadors en edat escolar com a mesura correctora, excepte amb les sancions considerades ‘molt greus’ en una mesura pionera que diferencia els adults dels nins en edat escolar, i també s’ha aprovat un impuls a la protecció a la infància a través d’un protocol d’actuació per garantir la pràctica esportiva segura a l’àmbit de la FBIB. Una altra de les novetats importants és la validesa de qualsevol llicència federativa femenina per participar en competicions masculines.
La Fundació FEBIB 1935 també va ser protagonista a l’acte amb la projecció del seu nou ‘spot’ per donar a conèixer la seva feina i que també servia per

2 / 4
presentar el seu nou logo, que canvia els seus colors corporatius, i el seu nou lema; ‘Vols un cop de mà?’
La Federació de Bàsquet de les Illes Balears ha celebrado, hoy sábado, su Asamblea General Ordinaria con la presencia de la junta directiva de la propia Federación y los asambleístas con una participación del 63’07 por ciento.
Una vez más el Hipotels Playa de Palma Palace & Spa acogió la Asamblea General Ordinaria de la FBIB en uno de los actos más importantes de la temporada y que sirve para poner los cimientos para la próxima temporada, la 2024/25 y que se desarrolló con total normalidad. El presidente de la FBIB, Juanjo Talens, ha anunciado que en el mes de septiembre se abrirá el proceso electoral a la presidencia de la FBIB para la legislatura 2024-2028 después de que finalice la legislatura actual. Durante el acto se aprobaron la modificación de algunos sistema de competición en algunas de las competiciones tanto a nivel balear como insular, así como otros aspectos relativos al funcionamiento del baloncesto balear. Uno de los puntos importantes ha sido la aprobación de unos cursos de sensibilización que podrán sustituir las sanciones deportivas a jugadores en edad escolar como mesura correctora, excepto con las sanciones consideradas ‘muy graves’ en una medida pionera que diferencia a los adultos de los niños en edad escolar, y también se ha aprobado un impulso a la protección a la infancia a través de un protocolo de actuación para garantizar la práctica deportiva segura en el ámbito de la FBIB. Otra de las novedades importantes es la validez de cualquier licencia federativa femenina para participar en competiciones masculinas.
La Fundación FEBIB 1935 también fue protagonista en el acto con la
proyección de su nuevo ‘spot’ para dar a conocer su trabajo y que también servía para presentar su nuevo logo, que cambia sus colores corporativos, y su nuevo lema; ‘Vols un cop de mà?’.

Comentarios cerrados