Esgotades les places pel curs de Nivell 0 a Palma

17 junio 2022 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

Les classes seran del 2 al 16 de juliol al Poliesportiu Sant Ferran

Esgotades les places que pel curs d’entrenador/a de Nivell 0 (Iniciació) que organitza la Federació de Bàsquet de les Illes Balears durant el proper mes de juliol, des del dia 2 fins al dia 16.

 

El curs es realitzarà a:

 

PALMA: Poliesportiu de Sant Ferran de Palma (entrada pel pàrquing del carrer de l’Uruguai) la part pràctica i a la sala de premsa del Velòdrom Illes Balears (antic Palma Arena) la part teòrica.

 

És un curs FEDERATIU amb validesa a tot l’Estat espanyol i reconegut per la FEB, la FBIB i la resta de federacions autonòmiques. Es tracta d’ensenyaments que no condueixen a l’obtenció d’un títol oficial, per tant, no tenen validesa a efectes acadèmics.

 

El títol habilitarà l’entrenador/a, segons el Reglament General i de Competicions, per dirigir equips fins a la categoria Infantil a les competicions autonòmiques de les Illes Balears.

 

 

 

REQUISITS

 

a) Haver complert els setze anys o complir-los durant l’any que es realitza el curs (2022).

 

b) Haver finalitzat l’ESO, titulacions equivalents o superiors; o estar cursant 4t d’ESO.

 

 

ADMISSIÓ I MATRÍCULA

 

1. Les persones que estiguin interessades en el curs han d’escriure un correu a cursos@formacio.fbib.es sol·licitant ser admesos (exemple: El meu nom és X i estic interessat/interessada a realitzar el curs de Nivell 0 de Palma).

 

2. Seran admesos per rigorós ordre d’arribada dels correus.

 

3. Els alumnes que hagin estat acceptats rebran un correu amb un màxim de 24h confirmant la plaça, o assignant-los un lloc a la llista d’espera.

 

4. Un cop admesos rebran la documentació que hauran d’enviar en format pdf per formalitzar la matrícula.

 

5. La matrícula es considerarà formalitzada només quan s’hagi enviat tota la documentació i el pagament s’hagi efectuat.

 

El nombre mínim d’alumnes serà de 16 i el màxim de 20. En el cas que no s’arribi al mínim d’alumnes matriculats, el curs no es realitzarà. I en arribar al màxim permès, la resta d’alumnes quedaran en llista d’espera per cobrir les eventuals baixes de darrera hora. Aquells alumnes amb assignatures pendents no seran comptabilitzats per al nombre màxim d’alumnes.

 

 

DOCUMENTACIÓ UN COP ADMÈS

 

Per fer efectiva la matrícula a un curs d’Iniciació s’haurà de lliurar en format .PDF (via correu electrònic a cursos@formacio.fbib.es) els següents documents:

 

a) Full d’inscripció

 

b) Full de protecció de dades

 

c) Full de no oficialitat

 

d) Fotocòpia del DNI (ambdues cares)

 

e) Fotocòpia de l’expedient acadèmic (estudis)

 

f) Resguard d’ingrés bancari al CC de la FBIB (195€). Els alumnes que només han de matricular-se d’assignatures pendents hauran d’abonar 30€ per assignatura.

 

g) Foto digitalitzada amb mida no superior a 32 KB

 

 

*La matrícula només serà vàlida quan s’hagi fet i demostrat el pagament del curs.

 

 

 

METODOLOGIA

 

Es tracta d’un curs semipresencial amb una càrrega lectiva de 44 hores presencials i 13 no presencials.

 

L’assistència és obligatòria al 100% de les hores de classe de les assignatures amb una càrrega inferior a 4 hores presencials i del 75% a les assignatures amb 4 o més hores presencials. Els/Les alumnes que no compleixin aquests requisits no podran ser avaluats/ades.

 

Els/Les alumnes hauran de superar una prova escrita global de 50 preguntes breus i lliurar treballs realitzats durant les hores no presencials. A més a més, hauran de realitzar una prova pràctica d’uns 10 minuts a pista (dissabte dia 17). Els criteris d’avaluació de cada assignatura seran determinats i presentats per cada professor/a.

 

 

A l’apartat ‘Documents’ pots consultar els horaris i el professorat del curs.

 

Comentarios cerrados