La FBIB s’adhereix al programa ATERPE de la fundació de l’Athletic Club per a la protecció a la infància

27 noviembre 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears i la fundació de l’Athletic Club de Bilbao han signat un acord en què la màxima institució del bàsquet balear s’adhereix en el programa ATERPE que va posar en marxa el club de futbol i que està dedicat a la protecció a la infància en l’àmbit esportiu. Aquest servei ofereix eines de formació i protocols d’actuació contra la violència a l’infant amb l’objectiu d’aconseguir una cultura de protecció integral a la infància en el món de l’esport.

 

El president de la FBIB, Juanjo Talens, ha signat el conveni amb el director de la Fundación Athletic Club, Jon Vázquez. Aquest acord respon a l’objectiu de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears de crear un entorn més sa i de major seguretat per a la formació dels nins i nines que formen part de les diferents competicions i activitats que organitza la FBIB. Ambdós organismes han signat aquest acord de col·laboració que va iniciar Virginia Ferreiro, directiva de la FBIB responsable d’Igualtat i Protecció de la infància, en cerca d’aquest avanç en un àmbit en què s’està posant mitjans per fer-lo cada vegada més segur. D’aquesta manera, la Federació aprofitarà tots els serveis que la Fundación Athletic Club posa a disposició de clubs i institucions per prevenir als més petits d’aquesta xacra, així com els protocols d’actuació que han dissenyat per combatre la violència a l’infant.

 

Diferents membres de la Fundación Athletic Club han visitat la seu de la FBIB per tancar aquest acord i iniciar una sinergia de treball en favor de la seguretat en el bàsquet balear. A més, la Federació de Bàsquet ha obsequiat als seus nous col·laboradors amb diferents presents com a agraïment per la visita rebuda.

 

 

 

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears y la fundación del Athletic Club de Bilbao han firmado un acurdo en el que la máxima institución del baloncesto balear se adhiere al programa ATERPE que puso en marcha el club de fútbol y que se dedica a la protección a la infancia en el ámbito deportivo. Este servicio ofrece herramientas de formación y protocolos de actuación contra la violencia al niño con el objetivo de conseguir una cultura de protección integral a la infancia en el mundo del deporte.

 

El presidente de la FBIB, Juanjo Talens, ha firmado el convenio con el director de la Fundación Athletic Club, Jon Vázquez. Este acuerdo responde al objetivo que se ha marcado la Federació de Bàsquet de les Illes Balears de crear un entorno mucho más sano y de mayor seguridad para la formación de los chicos y chicas que forman parte de las diferentes competiciones y actividades que organiza la FBIB a lo largo de la temporada. Ambos organismos han firmado este acuerdo de colaboración después de que Virginia Ferreiro, directiva de la FBIB responsable de Igualdad y Protección a la infancia, iniciara los contactos en busca de este avance en un ámbito en el que se está trabajando para hacerlo cada vez más seguro. De esta manera, la Federación aprovechará todos los servicios que la Fundación Athletic Club pone a disposición de los clubes e instituciones para prevenir a los más pequeños de esta lacra, así como para introducir los protocolos de actuación que han diseñado para combatir los casos de violencia al menor.

 

Varios miembros de la Fundación Athletic Club han visitado la sede de la FBIB para cerrar el acuerdo e iniciar una sinergia de trabajo en favor de la seguridad en el baloncesto balear. Además, la Federación ha querido obsequiar a sus nuevos colaboradores con la entrega de varios presentes como agradecimientos por la visita recibida por la comitiva bilbaína.

Comentarios cerrados