XII Duatló Fira de Sa Mel de Llubí 2021

11 noviembre 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

 

 

Art 1. El dia 14 de novembre de 2021, a les 10:30 h es donarà la sortida de la XII Duatló Popular Fira de Sa Mel de Llubí. La prova es oberta a qualsevol persona major de 16 anys que accepti el present reglament. Aquesta prova està organitzada per la Penya Blaugrana de Llubí

Art 2. La duatló tindrà sortida i arribada a la Plaça de l’església de Llubí, i tot el circuit es desenvoluparà dintre del terme municipal de Llubí.

Art 3. La duatló constarà dels següents segments:

 •  Cursa pedestre de 5 km sobre un circuit urbà de aproximadament 1 km sobre el que es faran 5 voltes.
 •  Cursa de BTT de 13 km sobre circuit mixt asfalt-terra de aproximadament 4,350 km sobre el que es faran 3 voltes.
 •  Cursa pedestre de 3 km sobre un circuit urbà de aproximadament 1 km sobre el que es faran 3 voltes.

Categories i premis:

Art 4. Les categories de participació seran les següents:

 •  Individual Absoluta femení: dones majors de 16 anys
 •  Individual Absoluta masculí: homes majors de 16 anys
 •  Individual M-40 femení : dones entre 40 i 49 anys ambdós inclosos.
 •  Individual M-40 masculí: homes entre 40 i 49 anys ambdós inclosos.
 •  Individual M-50 femení: dones a partir de 50 anys.
 •  Individual M-50 masculí: homes a partir de 50 anys.
 •  Combinat femení: equip compost per 2 dones majors de 16 anys, una de les quals durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa BTT.
 •  Combinat masculí: equip compost per 2 homes majors de 16 anys, un dels quals durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa BTT.
 •  Combinat mixt: equip compost per 1 dona i 1 home, majors de 16 anys; un dels membres durà a terme la cursa pedestre i l’altre durà a terme la cursa BTT.

*Cada categoria està condicionada a que hi hagi com a mínim 3 participants. En cas contrari, s’inclouran els participants a la categoria immediatament inferior per edat.

Art 5. L’organització podrà demanar el DNI a qualsevol participant per verificar la seva edat i identitat.

Art 6. Els premis per categoria seran els següents:
– Lot de productes d’alimentació a:

 •  3 primers absoluta femenina i masculina.
 •  3 primers M-40 i M-50 masculina.
 •  3 primeres M-40 i M-50 femenina.
 •  3 primeres combinat femení.
 •  3 primers combinat masculí.
 •  3 primers combinat mixt.
 •  Primera local femenina.
 •  Primer local masculí.
 •  Primer equip local femení.
 •  Primer equip local masculí.
 •  Primer equip local mixt.

S’entendrà com a classificat/da local aquell/a participant amb residència legal a Llubí. En el cas dels equips, els 2 membres de l’equip han de ser residents legals a Llubí.

Els trofeus no seran acumulables entre categories.
– Premi especial de 250 € al participant de categoria individual masculina i femenina que aconsegueixi batre el record de la prova, actualment fixat en 56:53 a categoria masculina i 1:01:57 a categoria femenina .
– Regal per a tots els participants/tes, que inclou roba commemorativa i altres elements.

Cronometratge i control esportiu de la prova:

Art 7. El cronometratge de la prova es farà mitjançant el sistema de xip (elitechip). El dorsal i el xip es recolliran a la zona de sortida el mateix dia de la prova fins a trenta minuts abans del començament.
No es podrà participar sense xip. El dorsal haurà de ser visible durant tota la prova. A cada participant o equip, se’ls entregaran dos dorsals: un anirà fixat a la bicicleta i l’altre es portarà a sobre durant la cursa pedestre. El xip és únic per participant o equip.
Es imprescindible retornar els xips en lloguer per la duatló un cop s’ha finalitzat la prova. El no retorn del xip, implicarà la desqualificació automàtica del participant o equip.

Art 8. La prova serà controlada per l’organització i jutges federatius de la FETRIB. Repartits per tot el circuit hi haurà controladors dels
participants. L’organització podrà desqualificar a qualsevol participant que cometi irregularitats o que tengui un comportament antiesportiu.

Seguretat:

Art 9. La seguretat del circuit serà controlada per la policia local i agrupació de protecció civil de Llubí, així com pels membres de la pròpia organització.

Art 10. Es disposarà de metge de carrera i de 2 ambulàncies d’emergència per a l’assistència dels participants.

Art 11. Serà obligatori portar casc de seguretat per a la prova de bicicleta BTT. Sense casc no es podrà prendre part a la sortida de la prova.

Art 12. Es disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a les incidències que poguessin succeir durant la prova. No serà responsabilitat de l’organització les incidències provocades per malalties o patologies prèvies, negligència, comportament
imprudent, o accidents durant els desplaçaments previs o posteriors de la duatló.

Art 13.La prova serà homologada per la Federació de Triatló i per tant, l’assegurança d’accident cobrirà a tots els participants amb fitxa federativa vàlida. Els participants sense fitxa federativa hauran de contractar l’assegurança obligatòria d’accidents. No es podrà participar sense l’assegurança obligatòria.

Art 14. Mesures especials COVID-19:
– Els participants amb la inscripció es comprometen a no acudir a la prova en el cas de presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 o havent estat contacte estret amb un cas positiu en els 10 dies immediats anteriors a la cursa, independentment de que no hagin de guardar quarantena segons els criteris legals actualment existents. Es pressuposa el compliment de les quarantenes legalment establertes pels casos positius o pels contactes estrets quan correspongui.
– L’ús de la mascareta serà obligatori a la zona de boxes a excepció de les fases de transició. Per tant, en tot moment s’haurà de portar la mascareta dins boxes abans de l’inici de la cursa i a la finalització de la mateixa per cada participant. A la zona d’espera de relleus, serà obligatori portar la mascareta en tot moment. A la zona de sortida, serà obligatori portar la mascareta fins el moment en que es doni la sortida. A la zona d’avituallament, els participants hauran d’intentar mantenir la distància de seguretat si no porten la mascareta.

Avituallament:

Art 15. A la zona de meta es disposarà d’avituallament, tant a la finalització de la prova com durant la mateixa pels participants que estiguin competint.

Vestidors, dutxes i guarda-robes:

Art 16. L’organització no pot garantir la disponibilitat de vestidors ni dutxes donades les restriccions sanitàries. No obstant, en funció de la situació y normes legalment vigents a la data de la cursa, es podrà modificar aquest punt i s’informarà prèviament als participants.

Art 17. Es disposarà de servei de guarda-robes a la zona de meta.

Inscripcions:

Art 18. Les inscripcions tendran el següent preu:

 • Categoria individual: 14€ + 2€ per lloguer de xip.
 • Categoria combinada: 24€ + 2€ per lloguer de xip.
 • Participants no federats FETRIB: 5€ assegurança obligatòria d’accidents.

Art 19. Les inscripcions es podran fer a www.elitechip.net fins el divendres 12 de novembre. Únicament els esportistes amb fitxa federativa de la FETRIB en vigor, també podran fer la inscripció a zona de sortida fins 1 hora abans del començament de la duatló (tancament rigorós de la inscripció a les 9:30h; no s’acceptaran inscripcions a partir d’aquesta hora).

Art 20. Per motius de seguretat i de logística de la prova, es fixa un nombre màxim de participants. S’acceptarà la participació màxima de fins a 120 inscripcions, entre categoria individual i per equips (màxim 30 equips). Es tancarà la inscripció a partir d’aquest número de participants.

Art 21. Els esportistes menors d’edat de 16 i 17 anys que vulguin realitzar la inscripció, hauran de fer entrega del document d’autorització per part de pare/mare o tutors legals. L’autorització haurà d’esser entregada en el moment de retirada de dorsal. Sense l’autorització, no es podrà participar.

Art 22. La inscripció a la prova implica l’acceptació per part dels participants del present reglament i la renúncia a la reclamació contra els organitzadors, col.laboradors, patrocinadors i els seus respectius representants legals, derivats dels danys que es poguessin derivar de la seva participació a la duatló.

Art 23. En tot el no contemplat en el present reglament, l’organització i àrbitres de la FETRIB, tendran la facultat decidir.

Comentarios cerrados