Les piscines municipals de Son Hugo reobriran al públic el 26 de juliol

16 julio 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
La reforma integral i les mantes tèrmiques possibiliten que les piscines exteriors es puguin utilitzar tot l’any.

Palma, 15 de juliol de 2021. Son Hugo reobrirà les portes al públic el pròxim 26 de juliol, després de la seva remodelació integral, amb unes instal·lacions sostenibles i eficients, gràcies a la implementació d’energies renovables.

Així, a partir d’aquesta data, les persones abonades i usuàries de l’Institut Municipal de l’Esport (IME) ja podran fer ús de la piscina interior i exterior de la instal·lació i del seu gimnàs en horari de 8 a 22 h, de dilluns a divendres; de 8 a 21.30 h, els dissabtes; i de 8 a 14.30 h els diumenges i festius.

Pel que fa a les activitats, es preveu el reinici dels cursets a partir de setembre. Com a novetat per als adults, també a partir de setembre, Son Hugo s’incorpora al Programa d’activitats dirigides de l’IME (PAD). S’amplia així l’oferta esportiva de classes dirigides i d’instal·lacions amb un programa flexible que ja es desenvolupa a Son Moix, Germans Escalas i S’Estel, i que ofereix un ampli ventall d’activitats amb una única quota.

Gràcies a aquesta reforma i a la instal·lació de mantes tèrmiques, les piscines exteriors es poden utilitzar durant tot l’any, oferint així espais alternatius i possibilitant els entrenaments en piscina de 50 metres. També s’ha activat el fons mòbil de la piscina interior, de manera que ara és més funcional i versàtil.

La inversió de l’obra, de les dues adjudicacions, per a la reparació i l’adequació dels tres vasos, la reforma de les instal·lacions de producció de calor, la perforació de sondejos, l’aprofitament d’aigües subterrànies i el conducte d’aspiració exterior de l’UTA de les piscines municipals ha estat de 3.561.214,58 d’euros.

Energies renovables, eficiència energètica i reducció d’emissions contaminants 

Amb aquesta remodelació, s’aconsegueixen importants metes de sostenibilitat, com un augment de l’eficiència energètica de la instal·lació, una reducció d’emissions de 469 tones de CO2 a l’entorn i un estalvi del cost energètic de 120.000 euros anuals.

En concret, s’hi han incorporat sistemes d’energies renovables com calderes de biomassa de policombustible, que utilitza estella de poda forestal com a combustible; bombes de calor geotèrmiques, que empren l’aigua dels pous a nivell freàtic; dues deshumectadores noves d’alta eficiència per a la renovació d’aire; noves calderes de gas de condensació, amb un circuit de baixa temperatura. També s’hi ha implementat un nou sistema de gestió energètica i s’han substituït 358 lluminàries de les piscines per focus LED.

Cal recordar que el projecte de millora integral de Son Hugo constava de dues fases. La primera va finalitzar el mes d’abril de 2018 amb la instal·lació de 370 plaques fotovoltaiques per a autoconsum, amb la qual s’aconsegueix reduir les emissions de CO2 al medi ambient i un important estalvi econòmic mitjançant mesures sostenibles.

 

Fecha publicació original: 15 de juliol de 2021

Comentarios cerrados