9 julio 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

 

 

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) posa en marxa la segona edició del
programa “FEIM COSTAT” que es va activar la temporada passada durant la pandèmia
per tal de recolzar als clubs. Aquesta vegada es presenta amb el nom “FEIM + COSTAT”.
El contingut complet del programa “FEIM + COSTAT” té el propòsit de donar continuïtat
a la bateria d’ajuts iniciats la temporada anterior per cooperar en l’enfortiment dels clubs
i donar major consistència a tot el teixit del bàsquet a les nostres illes.
El detall de les diferents ajudes comptarà amb set punts a destacar: la subvenció als clubs
per import global de 35.000€ en proporció a les seves despeses seguint el criteri establert
la temporada anterior, amb la congelació un any més dels preus establerts per a despeses
per inscripció d’equips, llicències i tarifes de competició, AMB LA PRÒRROGA dels imports
ESTABLERTS PER L’ASSEGURANÇA FEDERATIVA de la temporada passada, amb la
bonificació al 100% del preu de les Primeres Llicències Quin es produeixen a categoria
Iniciació o Premini les quals seran cobertes per la FUNDACIÓ FEBIB 1935, amb
l’assumpció per part de la Federació dels costs derivats del procés d’inscripció de
llicències mitjançant certificat digital, amb beques de la FUNDACIÓ FEBIB 1935 gràcies a
l’OBRA SOCIAL de CAIXABANK a les famílies per import de 12.000€ i, finalment, amb
premis/ajuts de la FUNDACIÓ FEBIB 1935 a la implicació dels joves als clubs, adreçat a
jugadors i jugadores de categoria junior amb altres llicències (entrenadors/res,
delegats/des) i per import de 13.675€.

Comentarios cerrados