Els gimnasos dels poliesportius municipals amplien la seva cabuda màxima al 50%

10 mayo 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

 

 

D’acord amb la nova normativa s’amplia el nombre màxim de participants a les
activitats dirigides de sala

A partir d’avui també s’obren les grades de la piscina de Son Moix
Palma, 10 de maig de 2021. – Atès el nou Acord del Consell de Govern de dia 7
de maig, pel qual es flexibilitzen algunes mesures per a la pràctica esportiva,
l’IME amplia la cabuda màxima dels gimnasos al 50%, a partir d’avui, i el
nombre màxim de participants a les activitats dirigides de sala.
Així, l’ocupació màxima de Son Moix serà de 30 persones al gimnàs 1 i de 17
persones al gimnàs 2; de 7 persones, a Toni Servera; 17, a Rudy Fernández; de
30 persones al gimnàs 1 de Germans Escalas, i de 17 al gimnàs 2. Per la
restricció d’ocupació, es mantenen el torns d’una hora als gimnasos de Son
Moix i Germans Escalas.
En relació amb les activitats dirigides de sala, l’ocupació màxima s’estableix en
15 persones per a les activitats de baixa intensitat, i en 10 persones per a les
classes d’alta intensitat, sempre en funció de les dimensions dels espais.
També s’augmenta fins a 15 participants l’activitat de Nordic Walking
Saludable.
Cal recordar que la normativa manté l’obligatorietat d’usar mascareta durant les
activitats a l’interior de les sales i els gimnasos.
D’altra banda, a partir d’avui també s’obriran les grades de la piscina de Son
Moix amb una ocupació màxima del 25 per cent de la cabuda, el que suposa 66
persones.

Comentarios cerrados