Afers Socials i Esports destina 200.000 euros a potenciar l’esport com a eina d’inclusió social i a fomentar la participació de la dona.

1 abril 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
La convocatòria també contempla una línia de subvencions per a projectes d’esport adaptat.
La Conselleria d’Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d’Esports, ha publicat una nova convocatòria d’ajudes per potenciar l’esport inclusiu i el femení per un import total de 200.000 euros. La consellera Fina Santiago assegura que ‘’aquesta convocatòria reflecteix l’aposta d’aquest Govern per fomentar l’esport femení i l’esport com a eina d’inclusió social’’.
Per a les ajudes de projectes destinats a integració o reinserció social i projectes d’esport adaptat es destinen un total de 60.000 euros, per a les ajudes de formació tècnica esportiva per a dones es destinen 20.000 euros i per a les ajudes a equips de categoria nacional es destinen 120.000 euros.
La convocatòria d’aquestes ajudes té un triple objectiu. Per una banda és vol atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d’esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre. Per una altra banda, es vol subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. I, finalment, com a tercer objectiu, subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2020/2021.
La Conselleria destaca que la línia d’ajuts a equips femenins i mixts se suma als ja existents per a clubs esportius. Es tracta, per tant, d’una aportació extraordinària que té com a objectiu fomentar, visibilitzar i normalitzar l’esport femení, reptes marcats en la línia de foment de la igualtat en l’esport que es vol potenciar el Govern.
L’imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d’Esports (http://esports.caib.es), o a les dependències de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
La convocatòria, que es va publicar dimarts passat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. contempla un termini per presentar les sol·licituds de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.

Comentarios cerrados