Els nous abonats al CTEIB hauran d’estar federats

9 febrero 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
L’objectiu és dedicar progressivament més espai a l’esport federat i de tecnificació
La conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la direcció general d’Esports, ha modificat els criteris d’abonament esportiu del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (CTEIB). A partir d’avui, no es podran apuntar nous abonats que no estiguin federats a nivell autonòmic o estatal. L’objectiu és que, de manera progressiva, sigui un espai centrat en la tecnificació esportiva.
La decisió de la Conselleria persegueix reduir la saturació en la instal·lació, i prioritzar l’ús dels espais esportius per part dels esportistes de tecnificació, perfeccionament i alt rendiment esportiu. En definitiva, el canvi persegueix un millor funcionament del CTEIB i adaptat al model pel què ha apostat el Govern.
La nova proposta llançada avui cerca donar prioritat als diferents programes de tecnificació esportiva que entrenen al centre. No obstant, es mantindran els abonats no federats que estan donats d’alta actualment. En el cas de que l’abonat es doni de baixa o no renovi el seu abonament en un termini establert, no es podrà tornar a donar d’alta sense estar federat en un esport específic del que es pugui realitzar a les instal·lacions del CTEIB.
Hi ha una sèrie d’excepcions que es mantenen:
• Es manté la possibilitat de que entitats responsables de formacions reglades, federatives o organitzades per la Fundació per a l’Esport Balear puguin continuar accedint al CTEIB, independentment de que els seus membres estiguin federats o no.
• Poden continuar accedint, com fins ara, les acadèmies de preparació a cossos de l’administració pública i grups d’entrenament que es preparen per accedir a ensenyaments reglats, així com entitats que treballin amb col•lectius socialment vulnerables.
• Es manté que els clubs i escoles d’iniciació amb menors de 16 anys que no tenguin accés a cap altre instal·lació ho puguin seguir fent al CTEIB.

Comentarios cerrados