Juanjo Talens segueix al cap davant d’Illes de Bàsquet

2 febrero 2021 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

Per a aquest mateix període, el president s’integrarà en la Comissió Delegada de
la Federación Española de Baloncesto y la Comisión de Gobernanza i assumeix,
també, la presidència del Comité de Auditoría y Control de la FEB
Presència balear a la Federación Española de Baloncesto
Per a aquest mateix període 2021-2024, Juanjo Talens s’integrarà també en la Comisión
Delegada de la Federación Española de Baloncesto y la Comisión de Gobernanza de
la FEB.
Pel mateix període assumirà també la presidència del Comité de Auditoría y Control de
la Federación Española de Baloncesto.
Completen la presència a òrgans de la FEB, Maria Jaume Castelló, qui s’integra com a
vocal a la nova junta directiva de la FBIB i formarà part també de la Comisión ejecutiva
de la Federación Española de Baloncesto i, com assembleistes, Paco Franco Jacobo
(president del CD Alcázar i assembleista de la FEB per estament de clubs no
professionals) i Esther Morillo Medina (assembleista de la FEB per estament de jugadores
no professionals).
Renovació de la Junta Directiva
La primera decisió presa pel recentment nomenat President de la FBIB pel 2021-2024,
Juanjo Talens, ha estat definir la composició de la junta directiva de la Federació de
Bàsquet de les Illes Balears per aquest nou cicle, la qual es comunicarà a la Direcció
General d’Esports dins el termini legalment previst. Aquesta es la nova estructura:
President: JUANJO TALENS LLINÀS
Vice-president 1r: PEDRO TERRASA SÁNCHEZ
Vice-president 2n i President de Mallorca: BARTOMEU BAUÇÀ ARROM
Vice-president 3r i President de Menorca: PACO FRANCO JACOBO
Vice-president 4t i President d’Eivissa i Formentera: FRANCISCO JAVIER FERRER PLANELLS
Secretaria General: NICOLAU FUSTER HERNÁNDEZ
Tresoreria: PAQUITA SALOM PONS
Vocal 1r: JORDI CAPÓ PONS
Vocal 2n: MARIA JAUME CASTELLÓ
Vocal 3r: JORDI LLABRÉS BORDOY
Vocal 4t: SANDRA NADAL RIERA
Vocal 5è: TONI JAUME CASTELLÓ
Vocal 6è: VIRGINIA FERREIRO BASURTO
Vocal 7è i President/-a del Comitè de Jutges i Àrbitres (qui resulti elegit/-da d’entre els
seus membres de la següent terna proposada pel president) ESTEVE PORTELL BLANCH
/MARTA SEGUI VICH /DAVID COSTA COLOMAR
Vocal 8è i President/-a del Comitè Entrenadors/-res (qui resulti elegit/-da d’entre els seus
membres de la següent terna proposada pel president) AS GARCIA MORENO /RAFA
LLOPIS BISBAL /VERÓNICA AVILA FERNÁNDEZ
Òrgans de Disciplina
Talens també ha definit la composició dels òrgans disciplinaris propis de la Federació,
que es aquesta:
Seran integrants del Comitè de Competició:
IÑIGO PACHECO CIFUENTES
JOANA AINA PERELLÓ JUAN
ALFONSO PACHECO CIFUENTES
Pel Comitè de Apel·lació:
PEDRONA MIR PAYERAS
FERNANDO TALENS AGUILÓ
ANDREA RAMÍREZ MARTÍNEZ

Comentarios cerrados