Subvencions destinades a l’activitat ordinària de les federacions esportives 2021-2022 p

23 diciembre 2020 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
Afers Socials i Esports treu les subvencions destinades a l’activitat ordinària de les federacions esportives 2021-2022 per un total d’1,1 milions d’euros.
Suposa un augment del 37,5% respecte l’anterior convocatòria per donar resposta a les necessitats de la COVID-19
Es poden presentar sol·licituds fins al 29 de gener

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, destina un total de 550.000 euros a ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears per a l’exercici 2021. Això representa un augment de 150.000 euros, un 37,5%, respecte a la convocatòria anterior. Per a l’any 2022 també està garantit l’import de 550.000 euros per a aquesta convocatòria .
D’aquesta manera, la convocatòria que ha tret la conselleria d’Afers Socials i Esports ascendeix a 1,1 milions d’euros pel seu caràcter bianual. Una novetat que té un doble objectiu: donar més estabilitat a les federacions esportives de les Illes Balears i reduir la càrrega administrativa.
Un dels motius que expliquen l’augment pressupostari d’aquesta convocatòria per a l’any 2021 del 37,5% respecte a l’actual exercici és que es tendran en compte totes les despeses ordinàries que ha ocasionat la crisi sanitària de la COVID-19.
Les federacions tenen fins al 29 de gener per presentar les seves sol·licituds. Amb aquests ajuts es pretén atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l’activitat ordinària d’aquestes federacions illenques durant els anys 2021 i 2022.
Concretament, es dona suport a les federacions per dur a terme les tasques administratives i d’organització per a la regulació i la gestió de les activitats relacionades amb l’esport o els esports inclosos en els seus estatuts.
Es poden acollir a aquesta convocatòria les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions territorial de federacions esportives espanyoles a les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
Aquesta convocatòria inclou:
• Les despeses de material higiènic per protegir la salut i la seguretat dels esportistes, tècnics, arbitres i/o jutges i contenir la progressió de la malaltia COVID-19:
• Despeses relatives a l’adquisició sabó de mans o solució hidroalcohòlica, mascaretes protectores i guants.
• Proves per detectar el COVID-19: PCR i tests ràpids de detecció de anticossos.
• Retribucions netes del responsable federatiu COVID-19 al servei dels perceptors de les subvencions per raó del treball realitzat.
• Mesuradors de CO2
• Lloguers i prestacions de serveis de retransmissió d’esdeveniments esportius.
Podeu consultar tota la informació al següent enllaç del BOIB

Comentarios cerrados