CATI FANALS SUBSTITUEIX A ROSENDO PONS A LA PRESIDENCIA DEL CCE SANT LLUIS

18 julio 2020 | Por lorenzo | Categoria:

El Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, en assemblea general
extraordinària celebrada el 17 de juliol de 2020 a les instal·lacions
municipals del camp de futbol, ha nombrat Catalina Fanals Pons com a
nova presidenta de l’entitat blava. Aquesta vesina del nostre municipi es
converteix, a més, en la primera dona que presideix “es Centro” en els
seus quasi cinquanta anys d’història, efemèride fundacional que
celebrarem el dia 28 de setembre de 2021.


La candidatura encapçalada per Cati Fanals ha estat la única que s’ha
presentat a aquest procés electoral i ha rebut el vist i plau unànim de
tots els socis assistents a l’assemblea. La mesa electoral, proposta per
la comissió electoral, ha proclamat, per tant, aquesta candidatura com a
relleu de l’anterior junta directiva del CCE Sant Lluís.
L’equip directiu per als propers quatre anys està compost per Catalina
Fanals Pons (presidenta), Vanessa Pons Pons (secretària), José María
Gómez-Olea Alcañiz (tresorer), José María Vidal Gomila (vicepresident),
Ignasi Jover Juan (vocal de bàsquet), Ricardo Sintes Pons (vocal
d’atletisme), Antonio Roig de Tomás (vocal de futbol), Daniel Tudurí
Villalonga (vocal de futbol), Pere Triay Roca (vocal de futbol), Rita Pons
Pons (vocal de bàsquet), Enrique Andreu Carreras (vocal de bàsquet) i
Martín Huguet Allés (vocal de bàsquet).
En el parlament posterior a la seva proclamació com a presidenta del
Centre Cultural i Esportiu Sant Lluís, Cati Fanals –que ja va ser
secretària de l’entitat entre 1991 i 1993- ha destacat la seva voluntat i la
del seu equip directiu de seguir fent del CCE una eina de feina i
compromís social, esportiu i cultural amb i per al poble de Sant Lluís i
reforçar el caràcter del CCE Sant Lluís com a una entitat sense ànim de
lucre amb un clar esperit dinamitzador. En aquesta línia, Fanals vol
mantenir l’aposta per la formació integral de l’esportista en edat de
formació i potenciar la participació femenina en totes les seccions i
categories.
— “És por jo un orgull ser presidenta del CCE Sant Lluís, i més ser sa
primera dona presidenta d’un club que forma part des poble de Sant
Lluís i al què tantes generacions han estat i estan vinculades”.
— “Vull aprofitar per donar les gràcies a tots els que avui sortiu i en
especial a n’en Rosendo per tota sa feina feta. Sé que els hi ha tocat
viure moments realment complicats, però amb s’esforç de tots han
aconseguit deixar un club sanejat, un club que als que entram ara ens
toca mantenir i dins ses nostres possibilitats fer créixer”.
— “M’agradaria recuperar s’esperit de club, que tots els que en formam
part ens sentim orgullosos i que entre tots, institucions incloses, tirem
des carro per aconseguir els nostres objectius”.
— “M’agradaria promoure s’esport tant a nivell insular com fora de sa
nostra illa; aconseguir que es nom del CCE Sant Lluís sigui reconegut i
sigui un referent a nivell balear. Un altre dels nostres objectius serà
promoure tants actes culturals com ens sigui possible, per a totes ses
edats, i per aconseguir una acció integral de cultura i esport”.
— “Segurament hi ha persones molt més preparades que jo per ocupar
aquest càrrec, però jo vos dic que ses ganes, s’esforç i es compromís
estan assegurats. Durem es nom de Sant Lluís el més amunt i enfora
possible. Cont amb tots voltros per aconseguir-ho”.
Assemblea ordinària i comiat de Ronsedo Pons
Cati Fanals relleva en el càrrec a Rosendo Pons, el qual posa fi a un
cicle de vuit anys al servei del CCE, tal com s’havia compromès. En el
decurs de l’assemblea general ordinària de socis que s’ha celebrat,
prèvia a l’extraordinària en la què s’ha elegit nova junta directiva, el fins
avui president blau s’ha expressat en els següents termes:
— “Crec que podem dir que ho hem fet prou bé; deixem es club sanejat
i amb qualque euro a sa caixa per gastar”.
— “Hem doblat gairebé es nombre d’esportistes, amb tot el què açò
comporta. Hem creat sa secció d’escacs, s’ha recuperat sa coral, que
funciona amb més força que mai. Mantenim es grup de sonadors i
balladors i també s’ha fet tot el què ha estat en ses nostres mans per
difondre i donar a conèixer es joc de La Bolla”.
— “Vull desitjar sa millor de ses sorts a aquest nou grup que començarà
a partir d’ara a fer feina, alguns continuen i d’altres comencen de bell
nou, però sobre tot vull remarcar que sa persona que me substitueix
serà sa primera dona presidenta i me sent especialment il·lusionat (…).
Us deix a ses portes des 50 aniversari des club, serà una data prou
important per es poble. Així idò, molta sort i sobre tot, molta feina”.

Comentarios cerrados