Sports de ca Nostra

Curs d’àrbitre de futbol base a la UIB

Curs de formació vàlid per ser àrbitre de futbol base per la FFIB (Federació de Futbol de les Illes Balears).

BASES CURSO

 

L’alumnat que aprovi el curs obtindrà un certificat expedit pel Comitè d’Àrbitres de les Illes Balears amb el qual podrà dirigir partits de futbol base.

Si volen accedir a ser àrbitre de categories superiors, hauran de realitzar proves físiques i teòriques d’acord amb les circulars del comitè d’àrbitres.

Criteris d’admissió

  • Tenir entre 16 i 25 anys. Els menors d’edat hauran de presentar una autorització signada pels tutors legals per la realització del curs.
  • Presentar certificat mèdic que digui que són aptes per fer exercici.

Escribe una respuesta

Un moderador leerá tu comentario y este podría tardar un poco en aparecer en el blog. No hace falta que lo vuelvas a escribir o enviar.