Curs de preparació física per accedir als estudis en ciències de l’activitat física i l’esport temporada 2016-2017

24 octubre 2016 | Por lorenzo | Categoria:
capturaDirecció i gestió tècnica administrativa: – Fundació per a l’Esport Balear.
Els objectius d’aquest curs són:
– Preparar els estudiants de 1r i 2n de batxillerat que aspiren a fer els estudis de grau en ciències de l’activitat física i l’esport.
– Oferir als estudiants preparació en les condicions tècniques, materials i psicològiques perquè puguin assolir els nivells corresponents per superar les proves establertes pels INEF.
Requisits dels aspirants:
– Presentar tota la documentació sol·licitada i abonar la quota d’inscripció.
Professor responsable:
– Pere Munar Caminals, llicenciat en educació física amb experiència en l’organització d’aquest curs en edicions anteriors.
Matriculació:
– S’ha d’omplir i remetre el full corresponent juntament amb una fotocòpia del DNI de l’alumne.
– S’haurà de realitzar el pagament corresponent (a la secretaria de la Fundació per a l’Esport Balear o presentant el resguard d’ingrés bancari).
Quota:
– Quota de 450€ (inclou la realització del curs i l’assegurança d’accidents).
– S’ha de fer un únic pagament en el moment de la inscripció i es pot fer en efectiu a la secretaria de la Fundació o bé per transferència bancària al núm. de compte corrent de “BMN” ES74-0487-2138-79-2000006454.
– Una vegada començat el curs no es tornaran els diners.
Dates:
– De dia 2 de desembre de 2016 fins al mes de juny de 2017 (inclòs)
Divendres dia 2 de desembre, a les 20.00h es farà una reunió informativa al poliesportiu Príncipes de España i el curs començarà dilluns dia 5 de desembre.
Dies d’entrenament:
– Dilluns, dimecres i divendres, de 19.00h a 21.00 hores. (diari, de dilluns a divendres durant el mes de juny).
Dissabtes de 12.30h a 13.30h.
Lloc de realització:
– Poliesportiu Príncipes de España.
Contingut del curs:
– Preparació física.
– Preparació tècnica de les proves.
– Informació i execució de les proves específiques de cada Facultat.
– Informació sobre els requisits de la matrícula i la inscripció.
– Valoració de les condicions físiques.

Comentarios cerrados