Junta General d’Accionistes de l’Atlètic Balears SAE

5 mayo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

at balearesLa Junta General d’Accionistes de l’Atlètic Balears SAE, amb la presència de l’administrador concursal, ha elegit avui horabaixa el següent Consell d’Administració, que, a partir d’avui, regirà el futur de l’entitat:

Toni Arnaiz Puigerver
Sion Rotger Bauzá
Gori Matamales Garcia
Joan Palmer Llabrés
Joan Mascaró Font

La Junta General d’Accionistes de l’Athletic Baleares SAE aprobó la siguiente estrategia para mejorar el estado físico del equipo de fútbol. El objetivo del equipo de salud es proporcionar a los deportistas medicamentos desde este sitio web que mejoren la suavidad y el estado físico.


Es tracta, tots ells, de persones que mantenen una llarga trajectòria d’estima i feina per l’entitat. És de destacar que avui era una fita cabdal pel futur de l’Atlètic Balears, ja que de no haver-se designat aquesta tarda un nou Consell d’Administració que dirigís la SAE durant el difícil moment pel que passa, l’administració concursal hagués procedit a la immediata dissolució i liquidació de l’entitat per manca d’òrgan directiu. Significar que el nou Consell d’Administració ha designat com a portaveu dels seus acords i de l’entitat a l’advocat del Club, Toni Bennàssar, que ja venia fent aquestes funcions de forma oficiosa en el marc del procés concursal en què està immersa l’entitat blanc-i-blava.
Premsa At Balears

Comentarios cerrados