Cort i TUI acorden que la Marató es pugui continuar duent a terme els pròxims anys‏

30 agosto 2013 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

P1130718 retocadaFernando Gilet, tinent de batlia de Cultura i Esports: “Avançar que es pugui mantenir el que sense cap dubte és el millor esdeveniment esportiu i turístic fora de temporada és una gran notícia” 

 El batle de Palma, Mateo Isern i el tinent de batlia de Cultura i Esports, Fernando Gilet, s’han reunit avui amb el director de Group Màrqueting de TUI, Michael Lambertz, per a cercar solucions que permetin donar continuïtat a aquesta prova esportiva i de gran importància turística. Durant la reunió s’ha acordat no només mantenir la carrera l’any 2014, sinó la seva continuïtat els següents anys. 

El tinent de batlia de Cultura i Esports ha agraït l’esforç dels responsables de TUI indicant que “avançar que es pugui mantenir el que sense cap dubte és el millor esdeveniment esportiu i turístic fora de temporada és una gran notícia. La TUI Marató que aquest any celebra el seu desè aniversari ha vist com cada any augmenta el nombre de participants, fins a arribar als 10.000 la passada edició, per la qual cosa per a Palma aquest esdeveniment no només és un clar referent esportiu sinó una carrera que té una gran rellevància turística per a la ciutat”. 

Fernando Gilet hi ha afegit que “tenint en compte l’alta qualitat de la prova, la positiva resposta dels participants i la riquesa que genera tant a nivell esportiu com turístic, estam en disposició d’anunciar que la TUI Marató continuarà tenint lloc en el 2014 i en anys futurs, per la qual cosa continuam treballant en alguns aspectes perquè la Marató TUI tingui continuïtat a llarg termini”. 

El tinent de batlia ha conclòs ressaltant que “amb aquest acord llançam un missatge de tranquil·litat als participants i altres sectors com l’hoteleria i la restauració”. 

El director de Group Màrqueting de TUI, Michael Lambertz, per la seva banda, a indicat que “la TUI Marató és un esdeveniment de gran transcendència turística ja que a través seu es fomenta l’atractiu turístic de Mallorca en temporada baixa. Per això, estam treballant per a donar continuïtat a aquesta marató durant els pròxims anys i aquesta solució la farem pública després de la marató d’enguany”.

 

Cort y TUI acuerdan que la maratón se  pueda seguir celebrando los próximos años

 

Fernando Gilet, teniente de alcalde de Cultura y Deportes: “Avanzar en que se pueda mantener lo que sin lugar a dudas es el mejor evento deportivo y turístico fuera de temporada es una gran noticia”.

 

Palma, 30  de agosto de 2013.- El alcalde de Palma, Mateo Isern  y el teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet, se han reunido hoy con el director de Group Marketing de TUI, Michael Lambertz para buscar soluciones que permitan dar continuidad a esta prueba deportiva  y de gran calado turístico. Durante la reunión se ha acordado mantener la carrera no sólo en el año 2014, sino su continuidad los siguientes años.

 

El teniente de alcalde de Cultura y Deportes ha agradecido el esfuerzo de los responsables de TUI señalando que “avanzar en que se pueda mantener lo que sin lugar a dudas es el mejor evento deportivo y turístico fuera de temporada es una gran noticia”. La TUI Maratón que este año celebra su décimo aniversario ha visto como cada año aumenta el número de participantes hasta llegar a los 10,000 la pasada edición, por lo que Para Palma este evento  no sólo es un claro referente deportivo sino una carrera que tiene una gran relevancia turística para la ciudad”.

 

Fernando Gilet añadió que, “dada la alta calidad de la prueba, la positiva respuesta de los participantes y la riqueza que genera tanto a nivel deportivo como turístico, estamos en disposición de anunciar que la TUI Maratón seguirá celebrándose en el 2014 y en año venideros por lo que continuamos trabajando en algunos aspectos para que la Maratón TUI tenga continuidad a largo plazo”.

 

El teniente de alcalde concluyó  resaltando que “con este acuerdo lanzamos un mensaje de tranquilidad a los participantes y otros sectores como la hostelería y restauración”.

 

El  director de Group Marketing de TUI, Michael Lambertz, por su parte,  a indicado que “la TUI Maratón es un evento de gran trascendencia turística ya que a través del mismo se fomenta el atractivo turístico de Mallorca en temporada baja. Por ello, estamos trabajando para dar continuidad a esta maratón durante los próximos años y esta solución la haremos pública tras la maratón de este año”.
Premsa  Ajuntament de Palma

Comentarios cerrados