Sports de ca Nostra

Conclusions del Congrés de Futbol Base

CapturaUna comissió de representants dels estaments federatius està elaborant un Codi Ètic per presentar als clubs. Així ho va decidir l’Assemblea General seguint les conclusions del I Congrés de Futbol Base celebrat el mes de juny.

A la comissió, presidida per Miquel Bestard, hi ha reprentants dels clubs (Amedeo Spadaro i Xavier Morell), del Comitè d’Àrbitres (Félix Guerrero), dels entrenadors (Pep Sansó, Javi Herreros i Biel Gelabert) i de la Universitat (Àlex García).
Tots ells varen participar en el I Congrés de Futbol Base, com a ponents i com a membres de les taules de feina, i per tant conèixen be les conclusions que d’allà se varen treure.
El Codi Ètic enumerarà una sèrie de normes de bon comportament perquè els clubs s’hi adheresquin. Les normes aniran dirigides a directius, a entrenadors, a àrbitres i a familliars dels federats. Tal com se va dir en el Congrés, l’objectiu és evitar espectacles antiesportius com els que se varen viure en el Futbol Base la temporada passada.

Los comentarios están cerrados.