Sports de ca Nostra

REELEGITS ELS PRESIDENTS DELS ENTRENADORS I DELS ÀRBITRES DE FUTBOL

00100_0001005516_2_duoJesús Díaz i Bartomeu Riera han estat nomenats pel President de la FFIB per continuar en el càrrec, després de ser elegits entre les ternes proposades.

D’acord amb el que preveu la normativa esportiva de les Illes Balears, i dels nostres propis estatuts federatius, un cop conclosos els processos electorals en els Comitès d’Àrbitres i Entrenadors per l’elecció dels seus respectius Presidents, d’entre els membres de la terna dictada pel President de la FFIB, Miguel Bestard, aquest, ha procedit, d’acord amb vos resultats de les votacions, al nomenament del Bartolomé Riera Morro i de Don Jesús Díaz Moreno com a presidents del Comitè d’Àrbitres i del Comitè d’Entrenadors respectivament.

 

Escribe una respuesta

Un moderador leerá tu comentario y este podría tardar un poco en aparecer en el blog. No hace falta que lo vuelvas a escribir o enviar.