Junta General d’Accionistes de l’Atlètic Balears SAE

5 mayo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

at balearesLa Junta General d’Accionistes de l’Atlètic Balears SAE, amb la presència de l’administrador concursal, ha elegit avui horabaixa el següent Consell d’Administració, que, a partir d’avui, regirà el futur de l’entitat:

Toni Arnaiz Puigerver
Sion Rotger Bauzá
Gori Matamales Garcia
Joan Palmer Llabrés
Joan Mascaró Font

Es tracta, tots ells, de persones que mantenen una llarga trajectòria d’estima i feina per l’entitat. És de destacar que avui era una fita cabdal pel futur de l’Atlètic Balears, ja que de no haver-se designat aquesta tarda un nou Consell d’Administració que dirigís la SAE durant el difícil moment pel que passa, l’administració concursal hagués procedit a la immediata dissolució i liquidació de l’entitat per manca d’òrgan directiu. Significar que el nou Consell d’Administració ha designat com a portaveu dels seus acords i de l’entitat a l’advocat del Club, Toni Bennàssar, que ja venia fent aquestes funcions de forma oficiosa en el marc del procés concursal en què està immersa l’entitat blanc-i-blava.
Premsa At Balears

Comentarios cerrados