Sports de ca Nostra

REUNIÓ DE LA JUNTA D’ENTRENADORS AMB L’ASSISTÉNCIA DEL PRESIDENT DE LA FFIB

CapturaEl president de la FFIB, Miquel Bestard, va presidir la primera Junta Directica de l’any del Comitè d’Entrenadors.

A la reunió es varen tractar el temes habituals de la junta d’Entrenadors, com els respectius informes de les delegacions de Menorca, Eivissa, de l’Escola d’Entrenadors.
Es va fer menció especial a la organització del 7è Campus Seminari Nacional, que està previst que se celebri els dies 21,22 i 23 de Juny al Col.legi CIDE.
 
 

Los comentarios están cerrados.