Sports de ca Nostra

SECCIO DE BASQUET DEL CCE SANT LLUIS.Ricard Casas: El salt de calitat pot ser brutal

El passat dissabte tingué lloc una nova reunió entre els directors esportius de l’illa i alguns directius dels clubs, amb en Paco Seguí com amfitrió, en es local del “Txoco Vessut”.

A la reunió, a més dels ja ressenyats va tenir com a convidat de luxe en Riard Casas, que una vegada més es mostrà predisposat a donar una mà al bàsquet menorquí. També van assistir el delegat a Menorca de la Federació Balear de bàsquet, el Sr. Antoni Sànchez, i els representants arbitrals, els senyors Biel Sans i Ezequiel Armendáriz.

D’aquesta reunió es poden extreure conclusions positives tot i moments de certs desencontres. Els clubs estan d’acord en que s’ha de recuperar la figura del Director Esportiu. Definir el perfil que haurà de tenir i les tasques que ha de fer ès una de les fenines que s’han de fer d’hara per envant. El nom d’en Joan Junoy va sonar entre alguns dels assistents com a possible candidat a ocupar aquest lloc.

Un dels acords que es va aaribar al llarg de la reunió es la de convocar una reunió de presidents de club per intentar llimar certs desencontres entre clubs. Això ha de ser un punt de partida per continuar endevant en la feina de unir el bàsquet menorquí per, com va dir en Ricard Casas, donar un salt brutal per endevant. En la voluntad que tenguin els clubs està la possibilitat de donar aquest salt que reivindica en Ricard.

La reunió de presidents es podria produir el pròxim dia 22 de febrer a Es Mercadal, a l’espera de comfirmar l’assistència de tots els presidents i a la que se convidarà també al Sr. Miguel Angel Milla, representant del Consell Insular de Menorca.

Desde el CCE Sant Lluís ens mostram en total predisposició per arribar a acords que beneficiin al bàsquet menorquí.

XUS ROTGER
SECCIO DE BASQUET DEL CCE SANT LLUIS.

Los comentarios están cerrados.