Sports de ca Nostra

El Consell de Mallorca dóna continuïtat al seu suport a la formació en matèria esportiva mitjançant el Pla 2013, presentat aquest matí

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, Joan Rotger, ha presentat aquest matí el Pla de Formació 2013 que el Consell de Mallorca, a través de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports i la Direcció Insular d’Esports, adreça a ajuntaments, federacions i entitats del món de l’esport. A la convocatòria informativa també hi ha estat present el director insular d’Esports, Joan Toni Ramonell.  

Amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’esport base incidint, específicament, en la vessant formativa, el pla contempla, entre d’altres activitats, la realització de xerrades agrupades en torn a la denominació de ‘Esport per a tothom’, que s’ofereixen als ajuntaments i també a altres entitats amb la finalitat de donar a conèixer aspectes molt relacionats amb l’esport i la salut en edats infantils. Es tracta d’intervencions d’una hora de durada que els ajuntaments interessats poden adreçar a pares i mares de nins esportistes.

Una altra proposta inclosa en el Pla de Formació 2013 és el programa ‘Suma’t’, dirigit a la comunitat escolar, i en concret a professors i mestres d’educació física. La idea, en aquest cas, consisteix en inculcar a aquests educadors diferents nocions sobre determinades modalitats esportives que, posteriorment, podran transmetre als seus alumnes durant les sessions d’educació física.

Igualment, hi ha prevista la realització de tallers formatius sobre temes molt diversos. Un d’ells abordarà la qüestió dels recursos humans i les instal·lacions esportives municipals, amb la idea de despertar l’interès dels regidors i tècnics esportius dels consistoris, així com el dels directius i monitors de federacions i clubs.

En el cas de les federacions, resultarà particularment aconsellable la seva participació en el curs sobre gestió econòmica per a entitats esportives, o el curs sobre primers auxilis en l’edat infantil, també adreçat a llicenciats en Educació Física i entrenadors personals.

Tornant a l’àmbit més específicament municipalista, és convenient destacar el curs sobre les subvencions als ajuntaments i la cessió d’ús de les instal·lacions esportives, i, també, la tercera edició de les Jornades de Gestió de l’Esport Base, que tendran lloc el proper mes de novembre i que es troben obertes a la participació de tot el món federatiu, els clubs i totes les persones que tenen alguna cosa a veure amb l’educació física

Los comentarios están cerrados.