Sports de ca Nostra

Nota aclaratoria de la Federació de Futbol de les Illes Balears, (0)

07/08/20 •

  La Federació de Futbol de les Illes Balears, en relació a l’Acord del Consell de Govern del 20 de juny de 2020 (BOIB 112, de 20 de juny) on s’especifiquen les mesures relatives a les condicions en les quals s’ha de desenvolupar l’activitat esportiva, vol aclarir el següent respecte a les condicions de l’inici […]