Sports de ca Nostra

VI Cursa de Sa Galleta – Inca 2018

La Comissió organitzadora formada pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca, juntament amb el Club Atletisme Es Raiguer i el Club Atletisme Inca, organitzen la 6a edició de la Cursa Popular de Sa Galleta Ciutat d’Inca 2018.

NORMES GENERALS

La Cursa Popular tendrà lloc el dissabte 27 d’octubre, amb sortida des del les Piscines Municipals d’Inca (C/ de Gabriel Alomar, 3) i arribada al mateix lloc.

La Cursa serà controlada pels jutges de la FAIB i cronometrada per Elitechip Cronometratge Esportiu.

El termini d’inscripcions anticipades a la Cursa és fins al 26 d’octubre de 2018 o bé fins que s’esgotin les places disponibles.

Les curses convocades són:

  1. Cursa popular JOVES I ADULTS de  5.050 m (nascuts/des al 2003 i anteriors).
  2. Cursa popular INFANTIL (nascuts/des a 2003 i posteriors).

La inscripció i el pagament es realitzaran de la següent forma:

  1. Anticipada en línia, a www.elitechip.net
  2. Anticipada a la recepció de l’edifici  Piscines  Municipals d’Inca, mitjançant el pagament en metàl·lic.
  3. El mateix dia de la cursa  a  la  taula  de  l’organització, mitjançant el pagament amb metàl·lic de 3€ + 2 € de chip € (Cursa Joves/adults) i 1 € (Curses Infantils).

La recollida de dorsals i de la camiseta tècnica es durà a terme el DIA DE LA CURSA a partir de les 14.30 h, a la taula de l’organització instal·lada a les Piscines Municipals d’Inca.

El dorsal s’ha de col·locar a l’alçada del pit de manera visible. Queda prohibit córrer sense inscripció prèvia, és a dir, sense el dorsal i xip de la Cursa, perquè es perjudica tot el col·lectiu i el desenvolupament de la prova.

L’organització contractarà una pòlissa d’accidents col·lectiva i una de responsabilitat civil, com també disposarà d’una ambulància UVI amb metge. L’organització cobrirà solament allò que determini cada una d’aquestes pòlisses contractades.

Està prohibit portar animals ni acompanyar els participants durant la Cursa mitjançant qualsevol tipus de vehicle.

El temps màxim per finalitzar la Cursa és d’1 hora. Els/les participants que superin el temps previst, i un cop que els avancin els cotxes de tancament de la Cursa, hauran d’anar per sobre de la vorera i respectar la normativa dels vianants.

L’organització situarà al llarg del recorregut els controls suficients per vetllar per la seguretat de tots els/les participants en la prova. Aquells que no respectin el recorregut, marcat  per  l’organització,  quedaran  emparats  sota  la  seva responsabilitat. L’organització podrà modificar el recorregut per causes que li siguin alienes i/o de força major.

Sigue leyendo 

Los comentarios están cerrados.