Sports de ca Nostra

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN RELACIÓ AMB LA DECISIÓ PER PART DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE FUTBOL DE DEIXAR SENSE EFECTE EL CODI ÈTIC DEL FUTBOL 8 A MENORCA

El passat dia 27 de juliol, la Comissió delegada de l’Assemblea de clubs de la Federació
Balear de Futbol va acordar deixar sense efecte el codi ètc que regulava l’actvitat de
futbol en les categories benjamí i aleví a Menorca.
El departament d’esports del Consell Insular de Menorca vol expressar la seva
disconformitat i decepció amb aquesta decisió. Des de l’any 2003, el futbol en les
categories de benjamí i aleví a Menorca s’ha desenvolupat en el marc del codi ètc,
sempre amb l’objectu que el futbol sigui una eina de formació esportva i personal per
als fllets i les flletes de Menorca.
El Consell Insular de Menorca ha desenvolupat aquesta competció de forma
coordinada i consensuada amb la Junta Insular de Menorca de futbol i amb tots els
clubs de futbol de l’illa.
Aquest model de competció ha servit per fomentar i impulsar la introducció de
l’esmentat codi ètc en les competcions d’altres modalitats esportves i s’ha convertt
en un referent per a altres models de competció de la resta de comunitats
autònomes.
Amb aquesta decisió es deixa de treballar en la formació esportva basada en
l’adquisició de valors educatus i socials per part dels fllets i flletes de Menorca, i, al
mateix temps, es promou la implantació d’un model de competció que únicament i
exclusiva té en compte aspectes compettus, deixant de banda, per tant, la formació
esportva integral, essencial per al creixement personal dels nostres infants.
Davant d’aquest escenari, el Departament d’esports del Consell Insular de Menorca vol
expressar la seva intenció clara i ferma de contnuar treballant per la formació
esportva basada en el valors educatus conjuntament amb les federacions i els clubs
esportus, per la qual cosa, amb aquest objectu, ha iniciat converses amb la Federació
Balear de Futbol per tal de reconduir la situació, unes converses de les quals el
departament vol fer partcip tota la comunitat implicada en la formació esportva dels
infants de la nostra illa (directus de clubs, entrenadors i entrenadores, pares i mares, i
àrbitres) per tal d’arribar a un consens el més ampli possible.
Maó, 31 de juliol del 2018

pdf   Comunicat_DepartamentEsports

 

Los comentarios están cerrados.