Sports de ca Nostra

Dissabte, a les 11, Assemblea General de la FFIB

L’Assemblea General Ordinària se celebra cada any al final de la temporada i serveix tant per fer balanç com per oferir als assembleístes les possibles propostes o previsions de la temporada vinent. L’Assemblea General és l’òrgan màxim de decisió de la Federació, i està formada pels representants dels clubs de Futbol i Futbol Sala de les Illes Balears.

L’Assemblea General Ordinària 2018, se celebrarà,com en anys anteriors, a l’Espai Francesc Quetglas (devora la FFIB), i començarà amb una exposició del president Miquel Bestard sobre l’actualitat federativa.

Tot seguit es presentaran els informes i memòries de les activitats dels Comitès de la FFIB, que l’Assemblea haurà de ratificar, així com la Memòria Esportiva de la Temporada 2017-2018.

Les propostes presentades durant la temporada pels clubs, la Federació o la Direcció General d’Esports, que han estat estudiades per la Comissió Delegada (organisme que representa l’Assemblea) també se duran al ple per modificar-les o aprovar-les definitivament.

A continuació hi haurà una exposició dels comptes anuals i la liquidació del pressupost del 2017, així com la proposta de les quotes federatives. Tot se sometrà a votació.

Finalment, se farà el lliurament oficial dels Trofeus i Distincions als clubs que han guanyat les diferents competicions de Futbol i Futbol Sala de la Temporada 2017-2018.

(El sorteig del Calendari de Tercera Divisió, que se solia fer al final de l’Assemblea, enguany se va fer fa dues setmanes)

Los comentarios están cerrados.