Sports de ca Nostra

Nova Directiva del C.D.Manacor, Pere Mateu Grimalt (President),

Tal com s’informà el passat 27 d’abril, el divendres dia 11 de maig, era la data màxima per presentar candidatures a la presidència del Club Deportiu Manacor, una vegada esgotat el plaç es comunica a tots els socis, mares/pares, jugadors, seguidors i simpatitzants, que una sola candidatura va ser presentada formalment a les oficines del Club, per tant i seguint els estatuts d’aquest, es desconvoquen les eleccions i serà la nova directiva amb assemblea la que formalitzarà la pressa de possessió.

 

La nova directiva estarà composta per: Pere Mateu Grimalt (President), Tomeu Nadal Mesquida (Vicepresident), Llorenç Mesquida (Secretari), Joan Toni Pol (Tresorer) i Guiem Morey (Vocal).

 

La directiva:

 

“Des de la directiva volem agrair totes les mostres de suport de gent vinculada d’una manera o d’altre al Club, i volem remarcar el nostre compromís  i responsabilitat amb l’entitat.

 

Som conscients del pes que té el Club Deportiu Manacor dintre del poble i més concretament dins l’àmbit esportiu, serà en tot moment el nostre desig i la nostra meta, treballar al màxim i amb gran dedicació per tal d’aconseguir un Manacor del qual tots ens sentiguem partícips i orgullosos.

 

L’objectiu prioritari de la nova directiva serà aconseguir un fort creixement a nivell social, per tal d’acostar el club al poble, guanyant amb il·lusió i entusiasme. A més de mantenir una bona salut a nivell formatiu i esportiu, millorant-la en la mesura del possible i assegurar una estabilitat econòmica.

 

Per tancar ens agradaria agrair a l’anterior directiva amb Miquel Estrany al capdavant, la tasca realitzada durant els darrers quatre anys, en els quals agafà un club a la vora de la desaparició i ho reflotà, a més de deixar-ho en una gran posició a nivell esportiu i sanejat econòmicament.”

 

Durant les properes setmanes s’anirà informant de tots els aspectes rellevants tan a pares/mares com a socis i seguidors, per tal que pugui està al màxim d’informants de les decisions que es van prenent i afectaran al desenvolupament del Club de cara a la propera temporada.

 

C.D Manacor.

Los comentarios están cerrados.