Sports de ca Nostra

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports tramita les ajudes a la península del Consejo Superior de Deportes

Els equips de les Illes Balears rebran 345.503 € per a competicions a la península

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, tramita les ajudes del Consejo Superior de Deportes (CSD) en concepte de desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions de les Illes Balears que competeixen en àmbit estatal a competicions no professionals, i que rebran un total de 345.503,38 €. El Govern és entitat col·laboradora d’aquesta convocatòria de subvencions i realitza els tràmits administratius perquè aquestes puguin arribar als beneficiaris.
Aquest dimarts 10 d’abril es publiquen dues propostes de resolució d’aquests ajuts per desplaçaments a la península dels equips i esportistes de les Illes Balears, atorgats pel Consejo Superior de Deportes, per la seva participació en competicions esportives no professionals d’àmbit estatal.
Els ajuts del període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 15 de setembre de 2017 té un import de 232.293,54 €; i els del període anterior, entre l’1 d’octubre de 2015 i el 31 de desembre de 2016, ascendeix a un import de 113.209,84 €.
Cal destacar que el 2016 no hi va haver cap convocatòria d’ajudes als desplaçaments a la península per part del CSD. Com a conseqüència d’aquest fet, el Govern de les Illes Balears va reclamar que es compensàs aquesta falta d’ajudes de 2016 durant el 2017; i finalment el CSD ha atès aquesta reivindicació.
En tot cas, des del Govern continuam considerant insuficients les ajudes del Govern central. De fet, aquests 345.503 € corresponents a dos anys estan molt lluny dels més de dos milions d’euros per any que es gasta el Govern autonòmic en les ajudes als desplaçaments (interilles i a la península). És per això que des de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports seguirem reivindicant millores en les ajudes del CSD per desplaçaments a la península dels equips, esportistes i federacions.
La convocatòria es pot consultar aquí: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2827659

Los comentarios están cerrados.