Sports de ca Nostra

El Govern incrementa aquesta temporada els ajuts a equips esportius fins a un total d’1.300.000 €

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha presentat avui les novetats de la convocatòria de subvencions destinades a equips esportius de les Illes Balears per a equips d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria estatal i que promocionin les Illes Balears en l’actual temporada esportiva 2017 -2018. La convocatòria, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 10 de febrer, inclou millores destacades que ha presentat aquest matí la consellera Fanny Tur, acompanyada del director general d’Esports i Joventut, Carles Gonyalons, i el gerent de la Fundació per a l’Esport Balear, Josep Abrines.

Aquestes millores són tant en l’aspecte quantitatiu com qualitatiu amb l’objectiu de donar resposta a les demandes per part dels equips esportius en els darrers anys.
En l’aspecte quantitatiu, té un import de 800.000 euros, però cal destacar que l’import total destinats als equips del pressupost de 2018 serà de 1.300.000 euros a repartir entre diferents línies. Aquest total significa un augment de 700.000 euros respecte de la legislatura anterior, o sigui un 108% d’increment. De fet, aquestes ajudes han anat augmentant progressivament durant la legislatura: dels 600.000 euros al 2016 –any en què es va mantenir el mateix total de la legislatura anterior- als 800.000 euros al 2017 i 1.300.000 euros al 2018.
En l’aspecte qualitatiu, hi haurà un nou sistema de mòduls per a la justificació (mòduls de desplaçaments i mòduls de manutenció), el qual suposarà una justificació més àgil i senzilla i, en conseqüència, que els pagaments es podran realitzar abans. Gràcies a aquest nou funcionament per mòduls, on les quantitats per desplaçaments i manutenció ja es reflecteixen a la convocatòria, s’evita que els clubs no hagin de justificar a través de la presentació de factures. A més, a partir d’ara també hi haurà un doble període de justificació, cosa que permetrà als clubs una justificació parcial abans que acabi la temporada.
Aquesta era una de les partides pressupostàries prioritàries per part de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per tal de dotar de recursos els equips perquè puguin fer front als costos de la insularitat. D’aquesta manera, es valora de manera molt positiva la tasca que duen a terme els equips de les Illes Balears tant en l’esport base com en l’esport d’alt nivell, així com la promoció de la imatge de les Illes Balears a l’exterior.
El termini per presentar les sol·licituds per part dels clubs és fins al pròxim 6 de març.
A finals de febrer la Conselleria de Cultura, Participació i Esports organitzarà a totes les Illes jornades formatives per explicar les principals novetats de la convocatòria i resoldre els possibles dubtes.

Los comentarios están cerrados.