Sports de ca Nostra

Fullana: “Temporada il·lusionant, amb un derbi després de més de 30 anys i es pot tornar a s’Estadi Balear”

FOTO CAPITANES

, designat primer capità del equip, acompanyat a la capitania per Xisco Hernández, Malik Fathi, Manu Farrando i Kike López.

P.- S’ha acabat la pretemporada i arriba la competició real.

R.- La pretemporada se fa dura, molt d’entrenament, molta càrrega. L’equip té bones sensacions. Crec que hem donat bona imatge i carregat piles. Aquesta setmana prepararem el partit de Vila-real, que serà dur.

P.- Des de fora no sembla que hi hagi 9 fitxatges i nou entrenador. Heu aplicat ràpid les idees del nou míster?

R.- Ja hi havia una bona base de l’any passat i s’han fet bons fitxatges. Jugadors amb experiència a la categoria, joves amb ganes, coneguts pel míster. El conceptes que ens ha inculcat el míster, que ve d’una escola molt professional com és l’Atlètic de Madrid, ho hem assolit bé i s’ha vist reflectit bé.

P.- Què tal la teva relació amb Armando de la Morena, tenint en compte que ets un referent del vestidor i en el camp? Ja és la teva cinquena temporada.

R.- Molt bona des del primer moment, sempre xerram per demanar-me opinió. Des del primer moment ens hem comunicat bé perquè sap que duc anys al club. Per part meva com seva una relació molt oberta.

P.- Quins objectius personals i col·lectius marques?

R.- Hi ha una temporada il·lusionant. Temporada de derbi després de més de 30 anys, temporada que se pot tornar a s’Estadi Balear. Tenim dos objectius, un és la Copa del Rei, tenim ganes d’avançar. El segon és a la lliga, encara que sigui més complicat que l’any passat, ficar-nos entre els 4 primers i per això haurem de ser regulars perquè tornar com l’any passat, a recuperar les 9 jornades al final és pràcticament és impossible. Així que toca guanyar des del primer partit.

P.- Va bé que se pengi es cartell de favorit a Elx i Mallorca?

R.- Sí. Noltros sabem els objectius del club i la gent està il·lusionada però és ver que en aquest grup hi ha gallets i tenen molta responsabilitat i és bo que noltros anem de tapats.

P.- Oficial: 2.000 socis a Son Malferit, perquè no en caben més. 200 en llista d’espera.

R.- Hi ha il·lusió. El final de temporada passat va marcar. Els balearicos responen i m’agradaria veure un ambient com el de playoff cada 15 dies perquè en partits durs que tendrem ells faran un paper fonamental. I la llista d’espera esper que sigui després per entrar a l’Estadi Balear.

P.- Què esperes del Vila-real?

R.- Ve de les dues darreres temporades amb un bloc molt consolidat han fet campió i l’any passat a les portes de playoff.  M’esper un equip canviat, han canviat d’entrenador i molts de jugadors referents han partit. Durant aquesta setmana analitzarem l’equip, sempre és elèctric, perillós, amb molta qualitat.

Fullana: «Temporada ilusionante, con un derbi después de más de 30 años y se puede volver a s’Estadi Balear»

P.- Se acabó la pretemporada y llega la competición real.

R.- La pretemporada se hace dura, mucho entrenamiento, mucha carga. El equipo tiene buenas sensaciones. Creo que hemos dado buena imagen y cargado pilas. Esta semana prepararemos el partido de Villarreal, que será duro.
P.- Desde fuera no parece que haya 9 fichajes y nuevo entrenador. Ha ¿aplicado rápido las ideas del nuevo míster?

R.- Ya había una buena base del año pasado y se han hecho buenos fichajes. Jugadores con experiencia en la categoría, jóvenes con ganas, conocidos por el míster. Los conceptos que nos ha inculcado el míster, que viene de una escuela muy profesional como es el Atlético de Madrid, lo hemos logrado bien y se ha visto reflejado bien.
P.- ¿Qué tal tu relación con Armando de la Morena, teniendo en cuenta que eres un referente del vestuario y en el campo? Ya es tu quinta temporada.
R.- Muy buena desde el primer momento, siempre hablamos para pedirme opinión. Desde el primer momento nos hemos comunicado bien porque sabe que llevo años en el club. Por mi como su una relación muy abierta.
P.- ¿Qué objetivos personales y colectivos te marcas?

 

R.- Hay una temporada ilusionante. Temporada de derbi después de más de 30 años, temporada en la que se puede volver a s’Estadi Balear. Tenemos dos objetivos, uno es la Copa del Rey, tenemos ganas de avanzar. El segundo es la liga, aunque sea más complicado que el año pasado, meternos entre los 4 primeros y para eso tendremos que ser regulares porque volver a repetir lo del año pasado, recuperar las 9 jornadas al final es prácticamente es imposible. Así que toca ganar desde el primer partido.
P.- ¿Va bien que se cuelgue se cartel de favorito en Elche y Mallorca?

R.- Sí. Nosotros sabemos los objetivos del club y la gente está ilusionada pero es verdad que en este grupo hay gatillos y tienen mucha responsabilidad y es bueno que nosotros vamos de tapados.
P.- Oficial: 2.000 socios en Son Malferit, porque no caben más. 200 en lista de espera.
R.- Hay ilusión. El final de temporada pasado marcó. Los balearicos responden y me gustaría ver un ambiente como el de playoff cada 15 días para que en partidos duros que tendremos ellos harán un papel fundamental. Y la lista de espera espero que sea después para entrar en el Estadio Balear.
P.- ¿Qué esperas del Villarreal?

R.- Viene de las dos últimas temporadas con un bloque muy consolidado han hecho campeón y el año pasado a las puertas de playoff. Me espero un equipo cambiado, han cambiado de entrenador y muchos de jugadores referentes han partido. Durante esta semana analizaremos el equipo, siempre es eléctrico, peligroso, con mucha calidad.

 

Los comentarios están cerrados.