Sports de ca Nostra

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports convoca ajuts de fins 600.000€ a esportistes i clubs per desplaçaments

Captura4444S’hi inclou, com a novetat, l’esport universitari i augmenten les subvencions per a esport en edat escolar

La Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, a través de la Direcció General d’Esports i Joventut, convoca ajuts als esportistes i clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per participar a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials.
Les subvencions, amb un màxim de 600.000 euros dividits en 200.000 euros per cada any (2017, 2018 i 2019), són per poder participar en les lligues d’àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, i establertes per les següents entitats:
  • Federacions esportives d’Espanya reconegudes pel Consejo Superior de Deportes
  • Federacions Internacionals
  • Consejo Superior de Deportes: Campionats d’Espanya en edat escolar i Campionats d’Espanya Universitaris; aquests últims és la novetat que s’inclou en aquests ajuts amb la voluntat, per part de la Direcció General d’Esports i Joventut, de fomentar l’esport universitari.
Les bases d’aquests ajuts s’han publicat aquest dissabte 4 de febrer alButlletí Oficial de les Illes Balears. Concretament aquesta línia d’ajuts subvenciona els desplaçaments fets entre l’1 de novembre de 2016 i el 31 d’octubre de 2019.
L’import per subvencionar per viatge d’anada i tornada serà, com a màxim, el 50% del cost del desplaçament, sense excedir la quantitat de 50 euros per esportista. És a dir, per a viatges amb un cost igual o inferior a 50 euros, l’ajuda serà de 25 euros, llevat que l’import del viatge sigui menor a aquesta quantitat. Si és així, en el cas de viatges amb un cost igual o inferior a 25 euros, l’ajuda serà del 100% del cost del viatge.
En el cas dels campionats d’Espanya en edat escolar, per tal de fomentar l’esport en aquesta franja d’edat, l’ajuda pot arribar al 100%. L’import per subvencionar per viatge d’anada i tornada serà, com a màxim, el 50% del cost del desplaçament, sense excedir la quantitat de 100 euros per esportista. És a dir, per a viatges amb un cost igual o inferior a 100 euros, l’ajuda serà de 50 euros. Però en el cas que el viatge tengui un cost igual o inferior a 50 euros, l’ajuda serà del 100% del cost.
Pel que fa al material esportiu imprescindible per practicar la modalitat esportiva i el necessari per al desplaçament, l’import per subvencionar serà, com a màxim, el 50% del cost del desplaçament d’aquest material.
En són beneficiaris d’aquests ajuts els clubs esportius regulats i inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears; els esportistes de les Illes Balears de les categories cadet, infantil, juvenil, júnior, sènior o absoluta que participin en lligues d’àmbit autonòmic o estatal o en les competicions concretes del calendari oficial i obligatori; i les federacions esportives de les Illes balears legalment constituïdes i inscrites, així com també els esportistes i clubs esportius.
El termini per demanar aquestes ajudes és d’un mes des de l’endemà de la publicació en el BOIB en el cas de campionats o proves fets des de l’1 de novembre de 2016 fins a la data de publicació de la convocatòria al BOIB. Pel que fa a campionats o proves fets des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria al BOIB i fins al 31 d’octubre de 2019, el termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.

Los comentarios están cerrados.