Sports de ca Nostra

L’IME durà al pròxim ple la pròrroga fins a setembre de les condicions de l’ordenança de 2017 als clubs esportius

IME2Avui s’han iniciat les reunions amb els clubs afectats per l’ordenança per tal d’explicar de primera mà la nova proposta

 

Moll: “entenem que els clubs tenen tancats els pressuposts i les quotes d’aquesta temporada, per això amb aquesta pròrroga volem donar-los-hi flexibilitat per a adaptar les seves necessitats a la nova ordenança”

 

Palma, 17 de gener de 2017.- La regidora d’Educació i Esports, Susanna Moll, i altres membres de l’equip directiu de l’IME han mantingut avui reunions amb quatre clubs esportius i dues associacions de Palma. Moll els hi ha informat de primera mà de la decisió de prorrogar fins el mes de setembre les condicions d’us de les instal·lacions municipals de la nova ordenança, que afecten als clubs usuaris dels poliesportius Germans Escalas i Rudy Fernández.

 

Aquesta moratòria, que afecta a les condicions estipulades a l’article 20.6,  es durà a aprovació del Consell Rector de l’IME de la setmana que ve i s’elevarà al pròxim ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.

IME1

Aquesta decisió respon a la sol·licitud que va rebre aquesta Institució, registrada dia 11 de gener pels clubs, i que demandava una reunió per tal de trobar iniciatives de col·laboració i cercar solucions per adequar els pressuposts a la temporada esportiva. En aquest sentit, Susanna Moll, regidora d’Educació i Esports ha assenyalat que “entenem que els clubs tenen tancats els pressuposts i les quotes d’aquesta temporada, per això amb aquesta pròrroga volem donar-los-hi flexibilitat per a adaptar les seves necessitats a la nova ordenança”.

 

Per tal de poder dur a terme aquesta pròrroga i facilitar l’accés dels clubs federats a les instal·lacions municipals de Germans Escalas i Rudy Fernández, que segons l’ordenança hauran d’esser titulars o beneficiaris d’un abonament, serà necessari un llistat nominal dels esportistes federats.  D’aquesta manera els clubs afectats per les modificacions de la nova ordenança disposaran d’aquest marge de vuit mesos per adaptar-se a la normativa sense repercutir a l’economia dels clubs enmig de la temporada i mantenint  els criteris de control d’accessos.

 

Per l’any que ve l’IME estudiarà la possibilitat d’una targeta especial d’accés per als clubs esportius.

 

Pel que fa a les activitats referides a esports d’empresa, als que tinguin reserva de temporada se’ls mantindrà els descomptes de 2016 fins al pròxim mes de juny, mitjançant resolució de gerència de l’IME.

 

Descomptes i criteris de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis, activitats esportives i ús de la infraestructura esportiva de titularitat municipal (BOIB Núm 162 de 27 de desembre de 2016)

 

L’IME manté els preus als usuaris per a l’any 2017 i es modifiquen algunes condicions als descomptes i condicions d’ús a les grans instal·lacions a la Nova Ordenança aprovada pel ple de l’Ajuntament el 22 de desembre de 2016.

 

Aquesta Ordenança, que determina els preus públics d’enguany,  respon a un principi  d’equitat en les condicions d’ús de les grans instal·lacions, d’eficiència de recursos i de control d’accessos. A hores d’ara, atenent a la despesa ordinària de manteniment, de llum, d’obertura i tancament, etc. és necessari establir un equilibri als descomptes per aconseguir sostenibilitat a les infraestructures esportives, sense incrementar les quotes bases.

 

Amb l’objectiu de facilitar l’esport per a tothom i fomentar l’activitat física i la pràctica esportiva al major nombre de persones l’IME segueix un criteri de mantenir uns descomptes molt elevats, les persones majors de 65 anys empadronades a Palma tenen accés gratuït a les instal·lacions fins les 15 h. i un 90% de descompte per accedir a qualsevol hora i per a cursets fins a les 17 h., així com les persones amb discapacitat i pensionistes per orfandat o incapacitat, que també gaudeixen d’aquest descompte sense restricció horària. Les  persones amb dificultats econòmiques poden acollir-se a l’exempció de preu públic, tal i com estableix l’article 18. L’any 2016 un total de 1.460 persones es varen poder beneficiar d’aquesta exempció amb un import total subvencionat de 104.138€

 

Article 20  

L’article 20.6 estableix que tots els clubs i associacions esportives es poden beneficiar d’un 95% de descompte a les reserves de temporada per a entrenaments i competicions a les grans instal·lacions i tots els esportistes i tècnics hauran d’esser titulars o beneficiaris d’un abonament. La nova ordenança reguladora de 2017 equipara aquesta condició a tot el grup de grans instal·lacions, que ja estava establerta des de l’any 2014 (articles 19.6 y 19.7 del BOIB 174 de 19 de desembre de 2013) per als clubs de natació, salts, sincronitzada, waterpolo, gimnàstica esportiva, judo i taekwondo que desenvolupen la seva activitat a Son Hugo i Son Moix. Cal destacar, que als esportistes menors de 26 anys, empadronats a Palma, se’ls aplica un 50% de descompte a la quota, és a dir, 25,50€ d’un trimestre, 40 € del semestre o 68 € que correspondria a la quota anual. En aquest sentit, al supòsit d’un club de 14 esportistes de bàsquet o de voleibol amb entrenaments de 2 sessions setmanals amb llum el cost per hora i esportista seria de 0,16€ per sessió o 0,25€ per a entrenaments amb llum de handbol (2,25€/hora pista de bàsquet o voleibol i 3,50 €/hora pista de handbol amb suplement de llum).

 

El càlcul  incloent l’abonament i el cost de reserva, per persona i hora,  dins aquest mateix supòsit representa un preu mitjà de 1,08€ per al handbol i 0,99€ per al bàsquet i el voleibol.

 

També s’incorpora, per primera vegada, un 25% de descompte a les quotes de reserva d’espai per a la realització de campus que fomentin els valors esportius.

 

En quant a les reserves puntuals, l’IME aplicarà un descompte del 80% a les federacions, clubs i associacions esportives de Palma per a la realització d’activitats pròpies de la modalitat esportiva, entrenaments o competicions i fins el 95% de descompte per als partits oficials.  Al mes  de febrer es va signar, per primera vegada, un conveni amb la Fundació Balear de l’Esport, del Govern de les Illes Balears, pel qual s’aplica un descompte del 80% per als entrenament de salts, sincronitzada i natació.

 

Los comentarios están cerrados.