Sports de ca Nostra

Direcció General d’Esports i Joventu ; POSAM VALORS A L’ESPORT

capturaAmb el títol POSAM VALORS A L’ESPORT, presentam aquest programa, que queda constituït per tres línies bàsiques d’actuació centrades amb reduir els comportaments contraris al Fair Play en l’esport en edat escolar. Aquestes línies d’actuació es centren amb la intervenció dirigida als i les esportistes, la intervenció dirigida als pares dels esportistes, i la intervenció dirigida al teixit social de les Illes Balears.
Aquestes intervencions podran tenir un caràcter comú a totes les Illes, de forma que s’aplicarien a totes i cadascuna de les Illes, o un caràcter específic que implicaria la seva aplicació a una sola Illa.

Escribe una respuesta

Un moderador leerá tu comentario y este podría tardar un poco en aparecer en el blog. No hace falta que lo vuelvas a escribir o enviar.