Sports de ca Nostra

CONVOCATÒRIA ASSAMBLEA EXTRAÒRDINARIA BUNYOLA C.F.

BunyolaPer la present us convoc a l’Assemblea General Extraordinària del Bunyola Club de Futbol que es celebrarà dia 27 de juny a l’Ajuntament de Bunyola a les 19h en primera i única convocatòria amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2. Junta gestora.

3. Planificació temporada 2016/17.

4. Torn obert de paraula.

Eduard Riera Mas
Soci d’Honor núm. 94. Temporada 2015/16

(Per encàrrec de l’Assemblea Extraordinària de dia 4 de juny de 2016)

Los comentarios están cerrados.