Sports de ca Nostra

Criteris de selecció per programes del CTEIB,esports col•lectius, per a la temporada 2016-2017

CENTRO TECNIFICACIONCalendari esportiu: Amb caràcter general, el calendari oficial de tots els programes per al curs 2016/2017 comprèn des del dia 1 de setembre de 2016 fins al dia 31 d’agost de 2017, si bé és possible que algun programa, per motius de calendari de competicions, convoqui els esportistes per començar els entrenaments abans o després de la data esmentada.
Formalització de sol•licituds
Tots els esportistes que estiguin interessats a integrar-se en qualsevol dels programes durant la temporada 2016-2017, incloent-hi els esportistes que actualment en formen part, han de presentar la sol•licitud corresponent.
La sol•licitud es fa mitjançant un formulari web que podeu trobar en el següent enllaç http://goo.gl/forms/iVAqVSXPbqBgrXU… es obligatori emplenar el full, enviar-ho mitjançant l’enllaç, i després imprimir-ho i fer-ho arribar a les oficines de la Fundació.
El termini per presentar les sol•licituds per accedir als esports col•lectius comença el dia 9 de juny de 2016 i acaba el dia 17 de juny de 2016.
La selecció entre els esportistes aspirants es farà a partir dels criteris especificats en cada full informatiu. Les llistes provisionals d’esports col•lectius es publicaran a partir de dia 20 de juny i s’obrirà un procés de reclamacions de tres dies hàbils a partir de la publicació. Els llistats definitius es publicaran a partir de dia 28 de juny de 2016, en el tauler d’anuncis de la Fundació per a l’Esport Balear i a la pàgina web de la Fundació (www.fundacioesportbalear.es).
Sol·licitud i condicions d’accés als programes: http://fundacioesportbalear.es/?q=c…

Los comentarios están cerrados.