Sports de ca Nostra

PALMADONA 2016 , 30 DE MARÇ. TAULA RODONA “DONES INFLUENTS EN LA INDÚSTRIA DE L’ESPORT A ESPANYA”.

12885861_1194248607304904_4258053995936939467_oEls darrers anys ha augmentat la participació femenina a l’esport, així com la seva presència en competicions nacionals i internacionals, però sembla que costa més aconseguir una major representació en llocs de direcció i decisió en l’esport.

“Mentre que no hi hagi dones que dirigeixin, decideixin o serveixin de model dins de l’esport, no hi haurà igualtat d’oportunitats per a les dones” (Declaració de Brighton).

La revista Metadeporte elabora un rànquing, renovat l’any passat, que recull les 10 dones més influents en la indústria de l’esport a Espanya. Aquest rànquing s’ha renovat en un 70% en la seva segona edició. Begoña Sanz, Amaya Valdemoro i Ainara Knörr es mantenen en una llista que s’elabora amb l’opinió i el consell d’executius, directius i periodistes que aquest any han aportat fins a 20 noms diferents. Destaca el pes del futbol, ja que fins a cinc dels noms que apareixen a la llista formen part del quadre executiu d’un club, institució o organització d’aquest esport. El bàsquet, amb dos representants, és la segona disciplina esportiva amb més dones influents. Al seu torn, sobresurt l’elevat nivell formatiu de les deu dones del rànquing. En algun dels casos la formació es complementa amb fins a dos màsters o postgraus internacionals. Les titulacions que predominen estan vinculades amb l’àrea jurídica o econòmica, si bé hi ha dos periodistes i una llicenciada en Farmàcia.

Dues de les grans àrees més importants de les multinacionals de l’esport espanyol, Reial Madrid i Barcelona, estan dirigides per dones. Mentre Susana Monjo regeix les destinacions del departament econòmic del club català, Begoña Sanz controla el màrqueting i l’activitat comercial de l’equip merenga. Els dos clubs juguen a la Lliga, una competició la comunicació de la qual ha millorat gràcies a la coordinació de la periodista Eva Turégano. Són tres exemples del poder femení als despatxos de l’esport. Les tres executives constitueixen el podi de la segona edició del rànquing anual de Metadeporte sobre les dones més influents en la indústria de l’esport a Espanya.

L’Institut Municipal de l’Esport, convida diverses d’aquestes dones a venir a Palma. Serà una oportunitat per a dialogar sobre el paper cada vegada més important de la dona en els llocs de decisió de l’esport a Espanya. Poder conèixer les experiències d’aquestes dones que han arribat a llocs on dirigeixen i gestionen un món fins ara molt limitat i poc accessible a les dones. Saber com ha estat per a cadascuna, què els ha suposat acadèmicament, professionalment i personalment, què els ha marcat més i què els va fer decantar per aquest món de la gestió esportiva.

———————————————————————-
30 DE MARZO. MESA REDONDA “MUJERES INFLUYENTES EN LA INDUSTRIA DEL DEPORTE EN ESPAÑA”.

Los últimos años ha aumentado la participación femenina en el deporte, así como su presencia en competiciones nacionales e internacionales, pero parece que cuesta más conseguir una mayor representación en lugares de dirección y decisión en el deporte.

“Mientras que no haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para las mujeres” (Declaración de Brighton).

La revista Metadeporte elabora un ranking, renovado el año pasado, que recoge las 10 mujeres más influyentes en la industria del deporte en España. Este ranking se ha renovado en un 70% en su segunda edición. Begoña Sanz, Amaya Valdemoro y Ainara Knörr se mantienen en una lista que se elabora con la opinión y el consejo de ejecutivos, directivos y periodistas que este año han aportado hasta 20 nombres diferentes. Destaca el peso del fútbol, puesto que hasta cinco de los nombres que aparecen a la lista forman parte del cuadro ejecutivo de un club, institución u organización de este deporte. El baloncesto, con dos representantes, es la segunda disciplina deportiva con más mujeres influyentes. A su vez, sobresale el elevado nivel formativo de las diez mujeres del ranking. En alguno de los casos la formación se complementa con hasta dos másteres o posgrados internacionales. Las titulaciones que predominan están vinculadas con el área jurídica o económica, si bien hay dos periodistas y una licenciada en Farmacia.

Dos de las grandes áreas más importantes de las multinacionales del deporte español, Real Madrid y Barcelona, están dirigidas por mujeres. Mientras Susana Monjo rige los destinos del departamento económico del club catalán, Begoña Sanz controla el marketing y la actividad comercial del equipo merengue. Los dos clubes juegan a la Liga, una competición la comunicación de la cual ha mejorado gracias a la coordinación de la periodista Eva Turégano. Son tres ejemplos del poder femenino a los despachos del deporte. Las tres ejecutivas constituyen el podio de la segunda edición del ranking anual de Metadeporte sobre las mujeres más influyentes en la industria del deporte en España.

El Instituto Municipal del Deporte, invita diversas de estas mujeres a venir a Palma. Será una oportunidad para dialogar sobre el papel cada vez más importante de la mujer en los lugares de decisión del deporte en España. Poder conocer las experiencias de estas mujeres que han llegado a lugares donde dirigen y gestionan un mundo hasta ahora muy limitado y poco accesible a las mujeres. Saber cómo ha estado para cada una, qué les ha supuesto académicamente, profesionalmente y personalmente, qué lass ha marcado más y que las hizo decantarse por este mundo de la gestión deportiva.

Los comentarios están cerrados.