Sports de ca Nostra

Coneixes la Fundació per a l’Esport Balear ?

12805689_10153286979591059_4020964861711969569_nLa Fundació per a l’Esport Balear, es una organització pública de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, amb les funcions principals següents (esteses en els estatuts):
• Promocionar l’esport balear, individual i col•lectiu, d’alt nivell, així com la imatge esportiva de les illes.
• Gestionar juntament amb les federacions els centres de tecnificació, aportant els medis per ajudar a millorar el rendiment dels esportistes.
• Impartir i autoritzar l’ensenyament i formació esportiva.
• Aplicar plans i programes esportius, desenvolupant segments com a esport i dona i esport i discapacitat.
• Aconseguir recursos per destinar-los a programes d’atenció, suport, investigació i innovació en matèria d’esports.

Los comentarios están cerrados.